Skip to content

Акт про придбання товару

Скачать акт про придбання товару fb2

Акт АСЦ не продовжує дії гарантійних зобов'язань, і після закінчення терміну акт на акт, компенсація не здійснюється придбання у тому випадку, якщо термін придбання товару ще про закінчився. Дата придбання. Акт повинен містити розбірливу назву АСЦ, дату видачі товару і прийому товару, технічний висновок, печатку, підпис спеціаліста, директора сервісного центру.

Акт приобретения материальных ценностей [относительно казначейского обслуживания местных бюджетов]. У разі придбання може використовуватися як готівкова, так і безготівкова про розрахунків, підставою проведення яких є укладення договору купівлі-продажу.

У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти.

Договір на придбання товару. Суми коштів, що надходять до комісіонера від комітента для закупівлі товарів за договором комісії, включаються в податкову базу у комісіонера тільки в частині, що припадає на комісійну винагороду. Приклад ТОВ "Промінь" (комітент) та ТОВ "Світло" (комісіонер) уклали договір комісії, за умовами якого ТОВ "Світло" закуповує для ТОВ "Промінь" товари з участю в розрахунках за ці товари.

За умовами договору комісії винагорода комісіонера визначається як різниця між сумою, отриманою від комітента для виконання доручення, і сумо.

Акт складається по кожному іноземному постачальнику на кожну партію товарів комісією, призначеною наказом керівника підприємства, в присутності матеріально відповідальної особи і представника іноземного постачальника, а при неможливості його присутності (за згодою постачальника) – компетентного представника незаінтересованої організації (за наявності документа, що посвідчує його право на участь у прийманні товарів).  Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг), яка містить порядок обліку  Вартість тари під товарами прибуткується записом по дебету рахунка «Тара під товарами» і кредиту рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.  8. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти.  Аналізуйте судовий акт: Обов'язок доведення належної якості проданого товару і належного оформлення претензії покупця та проведення перевірки якості товару покладено на продавця (ВССУ, справа № //ц, ).

Работа по теме: Курсоваяdocx. Глава: Облік придбання товарів. ВУЗ: ХНЭУ. Акт прийому передачі заповнюється при прийманні-передачі матеріальних цінностей, матеріалів, основних засобів, і товарів між Сторонами за Договором поставки при їх прийманні-передачі. Належну якість товару підтверджують гарантійні зобов'язання.

Права споживачів у разі придбання товару неналежної якості залежать від виду недоліків. Визначення термінів. Недолік — будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).  Разом із заявою подається розрахунковий документ, що підтверджує факт придбання товару. Для товарів, на які встановлено гарантійний термін, — технічний паспорт або інший документ, що його замінює; Зразок 1.

Придбання з відстроченням платежу (здійснено додаткові витрати). Оприбутковано на склад матеріали.  4. Придбання товарів підприємством роздрібної торгівлі (здійснено додаткові витрати). Оприбутковано на склад товари.  Акт, товарно-транспортна накладна. Оплачено послуги з транспортування товарів.

У разі придбання може використовуватися як готівкова, так і безготівкова форми розрахунків, підставою проведення яких є укладення договору купівлі-продажу.

Облік процесу придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.  Приймання виробничих запасів при їх придбанні матеріально відповідальною особою здійснюється на підставі таких документів: накладна.; товарно-транспортна накладна; вантажна митна декларація тощо. Запаси, призначені для продажу, відпускаються зі складу покупцям за накладною, до якої надається довіреність. Облік процесу придбання виробничих запасів можна вести за трьома методами, один з яких підприємство обирає самостійно та зазначає про це у Наказі про облікову політику.

rtf, PDF, EPUB, djvu