Skip to content

Акт обліково фінансовий документ

Скачать акт обліково фінансовий документ doc

Обліково-фінансові документи. Акт –це документ правової чинності, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих приватних або службових осіб.

Реквізити: назва документа документа (розписка). Акт складається з таких фінансовий 1) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа; 2) гриф затвердження; 3) назва виду документа; 4) заголовок до тексту; 5) дата; 6) індекс; 7) місце складання; 8) текст; 9) відмітка про наявність додатка; 10) підписи; 11) печатка.

Обліково-фінансові документи – документи, які підтверджують здійснення фінансово-розрахункових операцій. Читайте также: Григорій Орликпередає Вольтерудокументи про протистояння Івана Мазепита Петра І. Реквізити: автор документа; (назва відомства, обліково дата, номер обліково місце складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ керівника організації); склад комісії; присутні; текст; відомості про кількість акт акта, їх місцезнаходження; перелік фінансовий до акта; підписи членів комісії та присутніх (у акт.

1.Відомість–документ на одержання чогось (грошей, матеріалів та ін.), що використовується в бухгалтерській справі, в банківській системі та інших сферах і буває платіжною, накопичувальною, балансовою, на виплату пенсій тощо. Реквізитами платіжної відомості виступають: 1) повна назва установи, організації або підприємства – автора документа; 2) назва структурного підрозділу; 3) назва виду документа; 4) індекс; 5) заголовок до тексту.

Обліково-фінансова документація. Основні різновиди. Граматичні особливості. Обов'язковою умовою здійснення фінансово-розрахункових операцій є їх документування. Жодна фінансова операція не може бути проведена без підтвердження її відповідними документами. Відмінна риса обліково-фінансової документації – її сувора стандартизація.

Майже всі обліково-фінансові документи ε уніфікованими. Вони часто укладаються на бланках і належать до документів суворої звітності. Обліково-фінансові документи – документи, які підтверджують здійснення фінансово-розрахункових операцій.

АКТ – документ, складений однією або кількома особами, що підтверджує будь-які установлені факти або події. Акт оформлюється комісією, створеною керівником підприємства. Реквізити: автор документа; (назва відомства, організації); дата, номер і місце складання; гриф затвердження; заголовок; підстава (наказ керівника організації); склад комісії; присутні; текст; відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження; перелік додатків до акта; підписи членів комісії та присутніх (у разі.

Обліково-фінансові документи забезпечують: точність виконання фінансових операцій, дають можливість складати звіти, проводити банківські, фінансові, господарські операції, забезпечують схоронність матеріальних цінностей та грошових засобів, дають можливість при необхідності притягнути до відповідальності керівника та бухгалтерських працівників. В основному використовують стандартизовані форми, з якими легше працювати, які вимагають менше часу для складання і такі документи легше контролюються.

До обліково-фінансових документів належать: розписка службового характеру, довіреність, наряд, табель. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення Раздел: Топики по английскому языку Тип: учебное пособие Добавлен 16 марта Похожие работы Просмотров: Комментариев: 9 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать. Ділові папери. Обліково-фінансові документи.

Розписка. Доручення.  Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Має довільну форму. Реквізити: назва виду документа (розписка). Работа по теме: Глава: Обліково-фінансові документи Акт. ВУЗ: ВНАУ. 👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Оформлення обліково-фінансових документів за допомогою друкувальних пристроїв'. Раздел: Бухучет, управленч.учет. Тут найдется полное раскрытие темы -Оформлення обліково-фінансових документів за допомогою друкувальних пристроїв, Загружено: Відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків у банку.

Оформлення заяви-зобов’язання. Відмова від акцепту платіжної вимоги. Реквізити та відомості акта обстеження або ревізії. Умови складання трудової угоди.

Форми доручення.

rtf, PDF, rtf, txt